Nieuwe voorschriften om de verkeersveiligheid in de EU te verbeteren en volledig zelfrijdende voertuigen mogelijk te maken

De nieuwe verordening betreffende de algemene veiligheid van voertuigen is vanaf vandaag van toepassing. De verordening introduceert een reeks verplichte geavanceerde rijhulpsystemen om de verkeersveiligheid te verbeteren en stelt het rechtskader vast voor de goedkeuring van geautomatiseerde en volledig zelfrijdende voertuigen in de EU. De nieuwe veiligheidsmaatregelen zullen bijdragen tot een betere bescherming van passagiers, voetgangers en fietsers in de hele EU, waardoor naar verwachting tegen 2038 meer dan 25 000 levens zullen worden gered en 140 000 zwaargewonden zullen worden voorkomen.

Met de toepassing van de verordening betreffende de algemene veiligheid van voertuigen krijgt de Commissie de bevoegdheid om het rechtskader voor geautomatiseerde en verbonden voertuigen te vervolledigen. Daartoe zal de Commissie deze zomer technische voorschriften opstellen voor de goedkeuring van volledig zelfrijdende voertuigen, waardoor de EU een pionier op dit gebied wordt. Deze zullen het vertrouwen van het publiek vergroten, innovatie stimuleren en het concurrentievermogen van de Europese auto-industrie verbeteren.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: “Technologie helpt ons om de veiligheid van onze auto's te vergroten. De nieuwe geavanceerde en verplichte veiligheidsvoorzieningen zullen het aantal ongevallen verder helpen verminderen. Daarnaast maken we het met de nieuwe voorschriften mogelijk dat autonome en zelfrijdende voertuigen op een veilige wijze in de EU kunnen worden geïntroduceerd, in een kader dat de veiligheid van mensen centraal stelt.”

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt: “Snelheidsondersteuning, rijstrookassistentie en geautomatiseerde remsystemen — onze voertuigen worden in toenemende mate geautomatiseerd. Met de nieuwe wetgeving betreffende de veiligheid van voertuigen die vandaag van toepassing wordt, zorgt Europa ervoor dat deze technologie het dagelijks leven van onze burgers verbetert en dat de automobielindustrie over een voorspelbaar en veilig kader beschikt waarbinnen zij de uitrol van innovatieve technologische oplossingen kan voortzetten, zodat zij haar concurrentiepositie in de wereld kan behouden.”

Algemene veiligheidsvoorschriften

De nieuwe maatregelen ter invoering van veiligheidsvoorzieningen om de bestuurder te helpen, zijn onder meer:

voor alle wegvoertuigen (d.w.z. auto's, bestelwagens, vrachtwagens en bussen): intelligente snelheidsondersteuning, achteruitrijdetectie met camera of sensoren, waarschuwing bij vermoeidheid van de bestuurder of afleiding, gegevensrecorders voor incidenten een noodstopsignaal;

•   voor auto's en bestelwagens: aanvullende functies zoals rijstrookassistentie en geautomatiseerde remsystemen;

•   voor bussen en vrachtwagens: technologieën voor een betere herkenning van mogelijke dode hoeken, waarschuwingen ter voorkoming van botsingen met voetgangers of fietsers en controlesystemen voor de bandenspanning.

De voorschriften zijn vanaf vandaag van toepassing op nieuwe voertuigtypen en vanaf 7 juli 2024 op alle nieuwe voertuigen. Sommige nieuwe maatregelen zullen tegen 2029 worden uitgebreid naar verschillende soorten wegvoertuigen.

Technische voorschriften voor geautomatiseerde auto's

De Commissie is van plan deze zomer op basis van de verordening betreffende de algemene veiligheid van voertuigen technische voorschriften voor geautomatiseerde en verbonden voertuigen vast te stellen, met bijzondere aandacht voor geautomatiseerde voertuigen die de bestuurder op de autosnelweg vervangen (automatisering van niveau 3) en volledig zelfrijdende voertuigen zoals pendeldiensten in de stad of robottaxi's (automatisering van niveau 4).  Met de nieuwe voorschriften zal de EU-wetgeving in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe VN-regels inzake automatisering van niveau 3 en zal nieuwe technische EU-wetgeving voor volledig zelfrijdende voertuigen worden vastgesteld, de eerste internationale voorschriften op dit vlak. De technische voorschriften die via een gedelegeerde handeling en een uitvoeringshandeling worden vastgesteld, zullen voorzien in een uitgebreide beoordeling van de veiligheid en de maturiteit van volledig geautomatiseerde voertuigen voordat zij in de EU in de handel worden gebracht. Zij zullen betrekking hebben op testprocedures, cyberbeveiligingsvereisten, regels voor gegevensregistratie, monitoring van veiligheidsprestaties en vereisten voor de melding van incidenten door fabrikanten van volledig zelfrijdende voertuigen.

Achtergrond

De Commissie heeft de herziene verordening betreffende de algemene veiligheid van voertuigen in 2018 gepresenteerd. De voorschriften waren bedoeld om de voertuig- en verkeersveiligheid te verbeteren, aangezien uit studies is gebleken dat menselijke fouten bij 95 % van de ongevallen een rol spelen. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben de verordening vervolgens in november 2019 aangenomen. De Commissie heeft sindsdien een reeks bijbehorende uitvoeringsverordeningen vastgesteld die betrekking hebben op de verschillende bij de verordening ingevoerde maatregelen inzake rijhulpsystemen.

Het voorstel van de Commissie voor de herziene verordening betreffende de algemene veiligheid van voertuigen ging gepaard met de publicatie van de EU-strategie voor geautomatiseerde mobiliteit, waarin een uitgebreide reeks EU-maatregelen voor de uitrol van geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteitssystemen wordt geschetst. Het ging daarbij om maatregelen die betrekking hadden op de uitrol van belangrijke technologieën en infrastructuur, de totstandbrenging van het juiste regelgevingskader voor de interne markt van de EU en het waarborgen van daadwerkelijke voordelen van geautomatiseerde mobiliteit voor de Europese burgers.

Meer informatie

Factsheet over de verordening betreffende de algemene veiligheid van voertuigen

Verordening betreffende de algemene veiligheid van voertuigen